top of page
Yayım ve Dağıtım

YAYIM ve DAĞITIM

Bilişim Teknolojileri Arkaplan

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

 

TÜBİTAK-BİTAV ve Ceren Tanıtım işbirliği ile hazırlanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Kitapları, 400’ün üzerinde ilköğretim okulunda 1998 yılından beri kaynak ders kitabı olarak okutulmaktadır.

 

7 kitaptan oluşan seri, Microsoft İşletim Sistemi, genel donanım bilgileri, Microsoft Office yazılımları, internet kullanımı, web tasarımı ve programcılık gibi konuları yeni ilköğretim müfredatı çerçevesinde, 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar okutulmak üzere işlemektedir.

 

7 kitaplık seriyi satın alan okulların öğretmenlerine, 2 adet öğretmen kitabı ücretsiz olarak verilmektedir.

Bilişim Teknolojileri Serisi 1
Bilişim Teknolojileri Serisi 2
Bilişim Teknolojileri Serisi 3
Bilişim Teknolojileri Serisi 4
Bilişim Teknolojileri Serisi - Öğretmen Kitabı 1
Bilişim Teknolojileri Serisi 5
Bilişim Teknolojileri Serisi 6
Bilişim Teknolojileri Serisi 7-8
Bilişim Teknolojileri Serisi - Öğretmen Kitabı 2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Eğitimde İnternet Kullanımı
Eğitimde İnternet Kullanımı Arkaplan

Eğitimde İnternet Kullanımı

Eğitim ortamlarında kullanılabilecek olan bilgi ve iletişim teknolojileri arasında İnternet önemli bir yer tutmaktadır. Artık öğrenciler okul ve sınıf gibi öğrenme ortamlarına, evden ya da İnternet Cafe gibi ortamlardan hiç değilse bir kere olsun İnternete bağlanmayı öğrenmiş olarak gelmekte ve okul ortamlarında kullanılacak olan eğitim teknolojilerinin de en az bu düzeyde olması beklenmektedirler.

 

Burada eğitim sistemimize ve eğitimcilerimize düşen görev İnternetin sadece verimli çalışan bir altyapı kurmaktan öte öğretim ve öğrenme ortamlarında çocukların bilgi, beceri ve tutumlarını olumlu yönde etkileyebilecek bir öğrenme aracı olarak kullanılabilmesini sağlamaktır. Bunun için yeni teknolojik altyapı, yeni bilgisayar dersi müfredatı ve teknolojinin ders programlarına entegrasyonu gereklidir.

 

İnternetin eğitim ortamlarında yararlı bir şekilde kullanımını arttırmak adına hazırlanan "Eğitimde İnternet Kullanımı" kitabımız birçok okulda ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Buket AKKOYUNLU - 2002

Eğitim ortamlarında kullanılabilecek olan bilgi ve iletişim teknolojileri arasında İnternet önemli bir yer tutmaktadır. Artık öğrenciler okul ve sınıf gibi öğrenme ortamlarına, evden ya da İnternet Cafe gibi ortamlardan hiç değilse bir kere olsun İnternete bağlanmayı öğrenmiş olarak gelmekte ve okul ortamlarında kullanılacak olan eğitim teknolojilerinin de en az bu düzeyde olması beklenmektedirler.

 

Burada eğitim sistemimize ve eğitimcilerimize düşen görev İnternetin sadece verimli çalışan bir altyapı kurmaktan öte öğretim ve öğrenme ortamlarında çocukların  bilgi,  beceri

Eğitimde İnternet Kullanımı

ve tutumlarını olumlu yönde etkileyebilecek bir öğrenme aracı olarak kullanılabilmesini sağlamaktır. Bunun için yeni teknolojik altyapı, yeni bilgisayar dersi müfredatı ve teknolojinin ders programlarına entegrasyonu gereklidir.

 

İnternetin eğitim ortamlarında yararlı bir şekilde kullanımını arttırmak adına hazırlanan "Eğitimde İnternet Kullanımı" kitabımız birçok okulda ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Buket AKKOYUNLU - 2002

Cinsel Sağlık Eğitimi
Cinsel Sağlık Eğitimi Arkaplan

Cinsel Sağlık Eğitimi

Cinsel Sağlık Eğitimi

Cinsellik alanında çalışan farklı disiplinlerden profesyoneller arasında eşgüdümü sağlamak, sağlık profesyonellerini cinsel tedaviler konusunda eğitmek, cinsel tedavilerin bilimsel standartlara ve etik kurallara uygun yapılmasını sağlamak ve toplumun cinsel eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan kitabın yayım ve dağıtım gerekliliği Ceren Tanıtım ve Organizasyon tarafından sağlanmıştır.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Kollektif - 2002

Bilgisayar Destekli Matematik
Bilgisayar Destekli Matematik Arkaplan

Öğrenen ve Öğretenler İçin

Bilgisayar Destekli Matematik 

Bilgisayar, matematik eğitiminde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak insanların ürettiği tüm araçlar gibi bilgisayarın matematik eğitiminde sahip olduğu potansiyel,  kullanıcının amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Günümüzde öğrenci, artık bilgisayarı matematiksel hesaplamalarda, araştırmalarda kolayca kullanabilmeli, öğretmen de bu teknolojiden yararlanarak derslerinde öğrencileri için zengin öğrenme ortamları yaratabilmelidir. Hepsinden önemlisi bilgisayar, matematikle uğraşanlar tarafından problem çözen ve bilgi üreten bir araç olarak kullanılabilmelidir. Oysaki ülkemizde, bilgisayar ilk defa öğretmenler tarafından tepegöz, slayt ve televizyon gibi anlatılan dersi destekleyen bir araç olarak düşünülmüştür. Hazırlanan bilgisayar destekli uygulamalar, öğrencinin bilgisini kurmasına olanak vermeden çok, ona hazır bilgileri daha farklı formlarda süslü elektronik sayfalarda renkli grafiklerle sunmuştur. Bu ise geleneksel öğrenme ve öğretme deneyimlerimize köklü değişimler sunamamıştır.

 

Genel olarak kitap, gerek ilk ve ortaöğretim matematik eğitiminde gerekse öğretmen eğitiminde yeni kapılar açabilecek bir potansiyele sahiptir. Kitap uygun pedagojik ilkelerle birlikte kullanıldığında öğrencilerin, varsayımda bulunma, test etme, genelleme gibi zihinsel bakımdan üst düzey bilişsel etkinliklere yönelmelerine yardım edebilir. Bu bilişsel etkinlikleri yaşayan öğrenciler kendi matematiklerini kurabilmek için önemli fırsatlara sahip olacaklardır. Böylece kitap, öğrencilere bu deneyimleri yaşatarak, bir matematikçinin matematiksel sonuçlara ulaşırken attıkları adımları atmalarına, kendilerine has özgün bir matematiksel yapı geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 

Adnan BAKİ - 2002

Bilgisayar, matematik eğitiminde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak insanların ürettiği tüm araçlar gibi bilgisayarın matematik eğitiminde sahip olduğu potansiyel,  kullanıcının amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Günümüzde öğrenci, artık bilgisayarı matematiksel hesaplamalarda, araştırmalarda kolayca kullanabilmeli, öğretmen de bu teknolojiden yararlanarak derslerinde öğrencileri için zengin öğrenme ortamları yaratabilmelidir. Hepsinden önemlisi bilgisayar, matematikle uğraşanlar tarafından problem çözen ve bilgi üreten bir araç olarak kullanılabilmelidir.   Oysaki   ülkemizde,   bilgisayar   ilk    defa

Bilgisayar Destekli Matematik

öğretmenler tarafından tepegöz, slayt ve televizyon gibi anlatılan dersi destekleyen bir araç olarak düşünülmüştür. Hazırlanan bilgisayar destekli uygulamalar, öğrencinin bilgisini kurmasına olanak vermeden çok, ona hazır bilgileri daha farklı formlarda süslü elektronik sayfalarda renkli grafiklerle sunmuştur. Bu ise geleneksel öğrenme ve öğretme deneyimlerimize köklü değişimler sunamamıştır.

 

Genel olarak kitap, gerek ilk ve ortaöğretim matematik eğitiminde gerekse öğretmen eğitiminde yeni kapılar açabilecek bir potansiyele sahiptir. Kitap uygun pedagojik ilkelerle birlikte kullanıldığında öğrencilerin, varsayımda bulunma, test etme, genelleme gibi zihinsel bakımdan üst düzey bilişsel etkinliklere yönelmelerine yardım edebilir. Bu bilişsel etkinlikleri yaşayan öğrenciler kendi matematiklerini kurabilmek için önemli fırsatlara sahip olacaklardır. Böylece kitap, öğrencilere bu deneyimleri yaşatarak, bir matematikçinin matematiksel sonuçlara ulaşırken attıkları adımları atmalarına, kendilerine has özgün bir matematiksel yapı geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 

Adnan BAKİ - 2002

bottom of page