Tüm Hakları Saklıdır © 2015

Ceren Tanıtım Org. ve Tic. Ltd. Sti.

|

|

+90212 275 43 70

|

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

Yayım ve Dağıtım,

Öğrenen ve Öğretenler İçin

Bilgisayar Destekli Matematik

 

Bilgisayar, matematik eğitiminde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak insanların ürettiği tüm araçlar gibi bilgisayarın matematik eğitiminde sahip olduğu potansiyel,  kullanıcının amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Günümüzde öğrenci, artık bilgisayarı matematiksel hesaplamalarda, araştırmalarda kolayca kullanabilmeli, öğretmen de bu teknolojiden yararlanarak derslerinde öğrencileri için zengin öğrenme ortamları yaratabilmelidir. Hepsinden önemlisi bilgisayar, matematikle uğraşanlar tarafından problem çözen ve bilgi üreten bir araç olarak kullanılabilmelidir. Oysaki ülkemizde, bilgisayar ilk defa öğretmenler tarafından tepegöz, slayt ve televizyon gibi anlatılan dersi destekleyen bir araç olarak düşünülmüştür. Hazırlanan bilgisayar destekli uygulamalar, öğrencinin bilgisini kurmasına olanak vermeden çok, ona hazır bilgileri daha farklı formlarda süslü elektronik sayfalarda renkli grafiklerle sunmuştur. Bu ise geleneksel öğrenme ve öğretme deneyimlerimize köklü değişimler sunamamıştır.

 

Genel olarak kitap, gerek ilk ve ortaöğretim matematik eğitiminde gerekse öğretmen eğitiminde yeni kapılar açabilecek bir potansiyele sahiptir. Kitap uygun pedagojik ilkelerle birlikte kullanıldığında öğrencilerin, varsayımda bulunma, test etme, genelleme gibi zihinsel bakımdan üst düzey bilişsel etkinliklere yönelmelerine yardım edebilir. Bu bilişsel etkinlikleri yaşayan öğrenciler kendi matematiklerini kurabilmek için önemli fırsatlara sahip olacaklardır. Böylece kitap, öğrencilere bu deneyimleri yaşatarak, bir matematikçinin matematiksel sonuçlara ulaşırken attıkları adımları atmalarına, kendilerine has özgün bir matematiksel yapı geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 

Kaynak: Adnan BAKİ, 2002, “Bilgisayar Destekli Matematik” CEREN Yayın-Dağıtım, İstanbul.